SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 07 grudnia 2017r. o godz. 17.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 335 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rezygnację z likwidacji Programu Aktywności Lokalnej „Ugorek"

Druk numer 336 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Wydziału Architektury i Urbanistyki w sprawie wykonania zapisów mpzp „Mogilska - Chałupnika"

Druk numer 337 w sprawie montażu słupków blokujących wjazd na chodnik na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Wietnamu z ul. Stanisława ze Skalbmierza.

Druk numer 338 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Biura Projektów Drogowych z dnia 7.11.2017r. dla zadania pn. ,,Koncepcja budowy ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ul. 29 Listopada od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej".

Druk numer 339 w sprawie poprawy bezpieczeństwa dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 64 i Przedszkolu nr 14.

Druk numer 340 w sprawie ustawienia na ul. Seniorów Lotnictwa w miejscu, w którym kończą się słupki znaku B36+T-25A oraz dodanie do istniejącego znaku B36 na końcu tej ulicy oznaczenia T-25C.

Druk numer 341 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie bezpieczeństwa osób pieszych na wysokości bloku przy ul. Tadeusza Kantora 6.

Druk numer 342 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa przy planowanej drodze będącej przedłużeniem ul. Ślicznej.