SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 22 listopada 2016r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 242 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 243 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Klemensiewicza- ul. Żmujdzka

Druk numer 244 w sprawie wniosku do Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa o korektę granicy Dzielnicy IIl Prądnik Czerwony z granicą Dzielnicy XV Mistrzejowice

Druk numer 245 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Prądnik Czerwony- ul. Strzelców

Druk numer 246 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Cieślewskiego

Druk numer 247 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Łąkowej pomiędzy ulicą Ułanów a ulicą Niedużą

Druk numer 248 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wszczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustalonego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony na wybranych obszarach stanowiących ogólnodostępn

Druk numer 249 w sprawie wyrażenia op11111 oraz przedłożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie propozycji zmian sieci szkolnej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Druk numer 250 w sprawie opinii do wniosku objętego pismem GS-02.6844. 1.8.2015 z dnia 28. 10.2016r

Druk numer 251 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego wnioskiem Nr BP-02.6721.305.2016.ARW

Druk numer 252 w sprawie wyrażenia opinii do zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem Nr AU-02-2.6730.2.1626.2015.AKW

Druk numer 253 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa