SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXVI Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 26 września 2017r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 317 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 318 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia korekty na zadaniach inwestycyjnych wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej planowanych przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony do realizacji w latach 2016

Druk numer 319 w sprawie korekty uchwały nr XXXV/284/2017 dot. podziału środków finansowych na zadanie pn. ,,Obsługa Dzielnic" na 2018 rok

Druk numer 320 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 321 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „DROPROJET" przesłanego za pismem Znak: 069/041/ŁJ/2017 z dnia 30.08.2017r

Druk numer 322 w sprawie montażu progów zwalniających na ul. Bosaków/Gdańskiej, ustawienia znaku ograniczenia prędkości na wjeździe w ul. Olsztyńską od strony ul. Czereśniowej, wykonanie oznakowania poziomego na ul. Olsztyńskiej i Gdańskie

Druk numer 323 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. korekty wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony pn.: Budowa Bulwaró

Druk numer 324 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 325 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017