SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 20 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 292 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 293 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Macieja Miechowity 21 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-02. 7123.244.2017.AJ

Druk numer 294 w sprawie opinii do projektu „ Weselcie się nadzieją" złożonego w ramach Inicjatywy Lokalnej

Druk numer 295 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 296 w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC przy ul.Bajana 8 w Krakowie

Druk numer 297 w sprawie znaku B2 zakazu zatrzymywania się na ul. Wieniawskiego przed posesją nr 63

Druk numer 298 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „DROPROJET" przesłanego za pismem znak: 069/016/ŁJ/2017 z dnia 10.05.2017

Druk numer 299 w sprawie bezpieczeństwa pieszych i wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Tadeusza Kantora 3

Druk numer 300 w sprawie utworzenia tymczasowej stacji kolejowej Kraków-Olsza na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice oraz utworzenie przez Miasto Kraków przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyj

Druk numer 301 w sprawie opinii do wniosku Biura Projektów P. Projekt przesianego za pismem z dnia 10.05.2017r

Druk numer 302 w sprawie funkcjonowania linii autobusowych kursujących przez teren Dzielnicy III Prądnik Czerwony w okresie wakacyjnym

Druk numer 303 w sprawie dekomunizacji nazw ulic Emila Dziedzica, Franciszka Kajty i Lucjana Szenwalda

Druk numer 304 w sprawie upamiętnienia postaci i organizacji w nazwach ulic Krakowa