SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr V Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 5 marca 2019 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk nr 64 w sprawie: wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Druk nr 65 w sprawie: opinii o zmianę zapisu w umowie dot. Firmy „VESUNA”.

Druk nr 66 w sprawie: korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2019.

Druk nr 67 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1090.2018.AS.

Druk nr 68 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Janusza Meissnera 35 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1064.2018.AS.

Druk nr 69 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 8 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1133.2018.AS.

Druk nr 70 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 16 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1130.2018.AS.

Druk nr 71 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 28 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1131.2018.AS.

Druk nr 72 w sprawie: opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 18 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1132.2018.AS.