SESJE

druk numer 36 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Tadeusza Kantora 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1001.2018.AS

druk numer 37 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 18 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.954.2018.AS.

druk numer 38 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Lublańskiej 22 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.899.2018.AS.

druk numer 39 w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony.

druk numer 40 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.907.2018.AS.

druk numer 41 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Ugorek 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.909.2018.AS.

druk numer 42 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul.Stanisława ze Skalbmierza 10 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.896.2018.AS.

druk numer 43 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Janusza Meissnera 21 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.962.2018.AS.

druk numer 44 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Strzelców 17A w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.953.2018.AS.

druk numer 45 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Młyńskiej 11 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.935.2018.AS.

druk numer 46 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy Al. 29 Listopada 41A w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.932.2018.AS.

druk numer 47 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Wileńskiej 22 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.895.2018.AS.

druk numer 48 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 3 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1071.2018.AS.

druk numer 49 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 30 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1114.2018.AS.

druk numer 50 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Macieja Miechowity 1 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-10.7123.1063.2018.AS.

druk numer 51 w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu inwestycji pn. „Budowa ulicy Iwaszki”.

druk numer 52 w sprawie poprawy koordynacji odjazdów linii autobusowych 124/424 w godzinach międzyszczytowych z przystanku „Rondo Młyńskie”

druk numer 53 w sprawie opinii do wniosku ARG Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o. o. (Pismo Znak: ARG/BP/147a/71/2019).

druk numer 54 w sprawie opinii opinii do wniosku Firmy Inżynieryjnej „TECHMA”. Pismo: Znak: T/20/B/SYS/2019 z dnia 17.01.2019r.

druk numer 55 w sprawie rezygnacji z członkostwa w Komisji Infrastruktury Pana Michała Stachyry

druk numer 56 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2019.

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr IV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 05 lutego 2019 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie