SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XLI Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 27 lutego 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 353 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018.

Druk numer 354 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta.

Druk numer 355 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zadania inwestycyjnego Dzielnicy III Prądnik Czerwony...

Druk numer 356 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Woronicza, Lublańska, Combrowa, Rokitniańska, Ostroroga, Jasnorzewskiej oraz przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych skutkujących...

Druk numer 357 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zmian w finansowaniu wieloletnich zadań inwestycyjnych Dzielnicy III...

Druk numer 358 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. Księży Pijarów w Krakowie.

Druk numer 359 w sprawie w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa I Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie o wyznaczenie przejść dla pieszych na terenie Dzielnicy III

Druk numer 360 w sprawie opracowania koncepcji organizacji ruchu drogowego w rejonie planowanego pasażerskiego przystanku kolejowego Kraków Olsza