SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIX Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 23 stycznia 2018 r. o godz. 19.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 343 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Celarowskiej 28 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-02.7123.822.2017.AN.

Druk numer 344 w sprawie uporządkowania parkowania przy ul. Widnej w Krakowie

Druk numer 345 w sprawie w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie kontrapasa rowerowego przy ul. Ładnej

Druk numer 346 w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w sprawie ustawienia znaku B-36 przy ul. Stefana Łaszkiewicza, ul. Łąkowej, ul. Stanisława Lema, ul. Tadeusza Kantora

Druk numer 347 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. zmiany organizacji ruchu na ulicach: Reduta, Sabały (odcinek północny), Marchołta

Druk numer 348 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2019

Druk numer 349 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. obsługi komunikacyjnej inwestycji mieszkaniowej planowanej na działkach nr: 596/6, 596/7 obr. 22 Śródmieście przy ul. Lublańskiej

Druk numer 350 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 351 w sprawie wniosku do Prezydenta i Rady Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Miasta Krakowa zmian w finansowaniu wieloletnich zadań inwestycyjnych Dzielnicy III Prądnik Cz

Druk numer 352 w sprawie wydania opinii dla projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic