SESJE

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXVII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 17 stycznia 2017r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 261 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Druk numer 262 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa w sprawie dzielnicowego budżetu obywatelskiego

Druk numer 263 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.707.2016.AJ

Druk numer 264 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.812.2016.AJ

Druk numer 265 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.642.2016.AJ

Druk numer 266 w sprawie opinii projektu zadania pn. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

Druk numer 267 w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Kazimierza Chałupnika i Mariana Raciborskiego w Krakowie

Druk numer 268 w sprawie powtórzenia znaku „B-35 zakaz postoju" po drugiej stronie ul. Widnej.

Druk numer 269 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opiat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opiaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dr