SESJE RADY

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXXIII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 20 czerwca 2017 r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 292 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 293 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego przy ulicy Macieja Miechowity 21 w Krakowie, objętego wnioskiem nr ML-02. 7123.244.2017.AJ

Druk numer 294 w sprawie opinii do projektu „ Weselcie się nadzieją" złożonego w ramach Inicjatywy Lokalnej

Druk numer 295 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2018

Druk numer 296 w sprawie opinii dotyczącej wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kategorii BC przy ul.Bajana 8 w Krakowie

Druk numer 297 w sprawie znaku B2 zakazu zatrzymywania się na ul. Wieniawskiego przed posesją nr 63

Druk numer 298 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku „DROPROJET" przesłanego za pismem znak: 069/016/ŁJ/2017 z dnia 10.05.2017

Druk numer 299 w sprawie bezpieczeństwa pieszych i wyznaczenia miejsca do parkowania przy ul. Tadeusza Kantora 3

Druk numer 300 w sprawie utworzenia tymczasowej stacji kolejowej Kraków-Olsza na czas remontu linii kolejowej Kraków Główny Towarowy - Rudzice oraz utworzenie przez Miasto Kraków przystanków Szybkiej Kolei Aglomeracyj

Druk numer 301 w sprawie opinii do wniosku Biura Projektów P. Projekt przesianego za pismem z dnia 10.05.2017r

Druk numer 302 w sprawie funkcjonowania linii autobusowych kursujących przez teren Dzielnicy III Prądnik Czerwony w okresie wakacyjnym

Druk numer 303 w sprawie dekomunizacji nazw ulic Emila Dziedzica, Franciszka Kajty i Lucjana Szenwalda

Druk numer 304 w sprawie upamiętnienia postaci i organizacji w nazwach ulic Krakowa

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXVII Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony zwołanej na dzień 17 stycznia 2017r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 261 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2018

Druk numer 262 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa oraz Rady Miasta Krakowa w sprawie dzielnicowego budżetu obywatelskiego

Druk numer 263 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.707.2016.AJ

Druk numer 264 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.812.2016.AJ

Druk numer 265 w sprawie opinii dotyczącej przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego objętego wnioskiem nr ML-02.7123.642.2016.AJ

Druk numer 266 w sprawie opinii projektu zadania pn. Koncepcja budowy ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ul. Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ul. Brogi - Rakowicka do ruchu rowerowego.

Druk numer 267 w sprawie montażu progów zwalniających przy ul. Kazimierza Chałupnika i Mariana Raciborskiego w Krakowie

Druk numer 268 w sprawie powtórzenia znaku „B-35 zakaz postoju" po drugiej stronie ul. Widnej.

Druk numer 269 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opiat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opiaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dr

Porządek obrad zwyczajnej Sesji nr XXV Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony na dzień 22 listopada 2016r. o godz. 18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie

Druk numer 242 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy III Prądnik Czerwony na rok 2017

Druk numer 243 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Klemensiewicza- ul. Żmujdzka

Druk numer 244 w sprawie wniosku do Komisji Dialogu Obywatelskiego Rady Miasta Krakowa o korektę granicy Dzielnicy IIl Prądnik Czerwony z granicą Dzielnicy XV Mistrzejowice

Druk numer 245 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cmentarz Prądnik Czerwony- ul. Strzelców

Druk numer 246 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Cieślewskiego

Druk numer 247 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. przeprowadzenia analizy w zakresie możliwości wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy Łąkowej pomiędzy ulicą Ułanów a ulicą Niedużą

Druk numer 248 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wszczęcia procedury rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustalonego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Czerwony na wybranych obszarach stanowiących ogólnodostępn

Druk numer 249 w sprawie wyrażenia op11111 oraz przedłożenia wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie propozycji zmian sieci szkolnej na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Druk numer 250 w sprawie opinii do wniosku objętego pismem GS-02.6844. 1.8.2015 z dnia 28. 10.2016r

Druk numer 251 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego objętego wnioskiem Nr BP-02.6721.305.2016.ARW

Druk numer 252 w sprawie wyrażenia opinii do zamierzenia inwestycyjnego objętego wnioskiem Nr AU-02-2.6730.2.1626.2015.AKW

Druk numer 253 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa