EDUKACJA

 

Żłobek Samorządowy nr 30
ul. Jakuba Majora 18, 31-422 Kraków
tel./fax: 12 285 71 71, tel. kom.: 604 276 594, 696 482 304
e-mail: zlobek30zabka@o2.pl, zabka@zlobek30.pl
www.zlobek30.pl

Samorządowe Przedszkole nr 12 „Zaczarowana Dorożka”
ul. Miechowity 11, 31-475 Kraków
tel/fax.: 12 411 35 02
e-mail: p12krakow@interia.pl
www.przedszkole12-krakow.pl

Samorządowe Przedszkole nr 14
ul. Młyńska Boczna 4, 31-470 Kraków
tel./fax: 12 411 74 30
e-mail: mlynskaboczna4@poczta.fm
www.przedszkole14krakow.malopolska.pl

Samorządowe Przedszkole nr 20
ul. Ułanów 38, 31-450 Kraków
tel./fax: 12 411 16 78
e-mail: p20@enic.pl
www.p20.przedszkolowo.pl

Samorządowe Przedszkole nr 65 „Perełka”
ul. Strzelców 5, 31-422 Kraków
tel./fax: 12 412 78 79
e-mail: przedszkole-65@wp.pl
www.perelkakrakow.pl

Samorządowe Przedszkole nr 122
ul. Fiołkowa 13, 31-478 Kraków
tel./fax: 12 411 85 62
e-mail: p122@enic.pl
www.przedszkole122.edu.pl

Samorządowe Przedszkole nr 123
„Tęczowa Akademia Przedszkolaka”
ul. Miechowity 4, 31-469 Kraków
tel./fax: 12 411 29 07
e-mail: przedszkole123@wp.pl
www.przedszkole123.dlaprzedszkoli.eu

Samorządowe Przedszkole nr 123 „Tęczowa Akademia Przedszkolaka”- filia
ul. Stanisława ze Skalbmierza 7, 31-436 Kraków
tel. 12 411 35 16

Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka
ul. Kazimierza Odnowiciela 4, 31-481 Krakówtel./fax: 12 411 04 08
e-mail: przedszkole162@go2.pl
www.przedszkole162.pl

Samorządowe Przedszkole nr 162 im. Wawelskiego Smoka - filia
ul. Duchacka 3, 31-426
tel. 12 411 11 07

Samorządowe Przedszkole nr 178 z oddziałem integracyjnym
ul. Sudolska 3, 31-422 Kraków
tel.: 12 412 71 90, 12 397-78-05, fax: 12 412 71 90
e-mail: przedszkole178@op.pl
www.przedszkole178.krakow.pl

Samorządowe szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 2 im. św. Wojciecha
ul. Strzelców 5A, 31-422 Kraków
tel.: 12 412 10 06, fax. 12 412 10 06 w. 21
e-mail: sp2@sp.krakow.pl
www.sp2.krakow.pl

Szkoła Podstawowa nr 64, im. Tadeusza Kościuszki
ul. Sadzawki 1, 31-465 Kraków
tel./fax: 12 411 15 28
e-mail: sp64krakow@pro.onet.pl
www.sp64krakow.pl

Szkoła Podstawowa nr 95, im. Władysława
Broniewskiego
ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków
tel./fax: 12 411 49 34
e-mail: sp95.krakow@wp.pl
www.sp95.com.pl

Szkoła Podstawowa nr 114, m. Arkadego Fiedlera
Kraków, ul. Łąkowa 31
tel./fax: 12 411 02 80
e-mail: sp114@poczta.onet.pl
www.sp114.krakow.pl

Gimnazjum nr 9 im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków
tel./fax: 12 413 35 54
e-mail: zso13.krakow@wp.pl
www.gim9.krakow.p

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 11, im. płk pil. Stanisława Skarżyńskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków
tel./fax: 12 411 05 25, 12 417 78 21
e-mail: zso9.krakow@gmail.com
http://gimnazjum11.krakow.pl

Gimnazjum Nr 73 z oddziałami przysposabiającymi do pracy i Gimnazjum nr 1 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
tel.: 12 411 54 34, 411 96 00, 411 98 30, 411 01 75, fax: 12 411 78 25
e-mail: poczta@tk.krakow.pl
www.tk.krakow.pl


XXIII Liceum Ogólnokształcące im. płk.pil. Stanisława Skarżyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9
ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków
tel./fax: 12 411 05 25, 12 417 78 21
e-mail: zso9.krakow@gmail.com
www.31lo.com

XXXI Liceum Ogólnokształcące, im. Romana Ingardena w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13
ul. Kazimierza Odnowiciela 2, 31-481 Kraków
tel./fax: 12 413 35 54
e-mail: zso13.krakow@wp.pl

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie
ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków
tel. 12 411 76 11, fax: 12 411 30 70
e-mail: zsisim@wp.pl
www.zsisim.pl

Zespół Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego
ul. Ułanów 3, 31-450 Kraków
tel. 12 411 54 34, 411 96 00, 411 98 30, 411 01 75

Pozostałe samorządowe placówki edukacyjne

Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3
ul. Ułanów 21A, 31-450 Kraków
tel. 12 417 23 91, tel./fax 12 411 64 39
www.bursa_nr3.krakow.interiowo.pl

Szkoła Muzyczna I Stopnia nr 1 im. Stanisława Wiechowicza
ul. Pilotów 51, 31-462 Kraków
tel. 12 411 49 05, tel./fax 12 413 84 68
e-mail: sekretariat@wiechowicz.pl
www.wiechowicz.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
tel. 12 411 17 22, tel./fax 12 411 19 40
e-mail: sekretariat@centrum-autyzmu.pl
www.centrum-autyzmu.pl