AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025

...

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowymi i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określających kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.
Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 31sierpnia 2020 r. do 25września 2020 r. W ramach konsultacji odbędą się:

– otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

• 3 września 2020 roku godz. 11.00–12.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie;
• 17 września 2020 roku godz. 16.00–17.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie.

Z uwagi na obostrzenia sanitarne osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniach pod nr tel. 12 445 96 66 lub drogą mailową na adres: Beata.Schechtel-Maczka@um.krakow.pl – najpóźniej dzień przed planowaną datą.

– dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu12 445 96 66 w dniach:

• 8 września 2020 r. w godzinach 10.00–14.00;
• 16 września 2020 r. w godzinach 12.00–18.00;
• 24 września 2020 r. w godzinach 10.00–14.00.
Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji w dniach 7–11 września 2020 r. w godz. 10.00–12.00możliwe będzie zadawanie pytań Pani Annie Okońskiej-Walkowicz, Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej, w formie elektronicznej na adres: Anna.Okonska-Walkowicz@um.krakow.pl lub telefonicznie:797 905 860.
Konsultowany Program wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu http://www.dialoguj.pl ;
• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa
http://www.bip.krakow.pl ;
• na stronie internetowej:
http://www.ngo.krakow.pl ;
• w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 (parter, pok.11).

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 (parter, pokój 11);
• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025”;
• podczas spotkań konsultacyjnych.

 • Budżet Obywatelski - głosowanie do 05.10

  Głosowanie ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego odbywa się w dniach 26 września - 5 października. Głosować można elektronicznie na stronie https://www(...)
 • Poznaj patrona swojej ulicy

  W Krakowie jest prawie 3 tys. ulic, alei, placów, skwerów, osiedli i obiektów inżynieryjnych, które noszą swoje nazwy. Mniej więcej dwie trzecie z nich honorują zasł(...)
 • Poznaj swoją Dzielnicę!

  W ramach akcji „Bądź turystą w swoim mieście - zwiedzaj Kraków. Poznaj swoją Dzielnicę!” zapraszamy na bezpłatne spacery i oprowadzania po najciekawszych miejscach n(...)
 • Sesja numer XXI

  Zarząd Rady Dzielnicy informuje, że w dniu 15 września 2020 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Dzielnicy III Pr(...)
 • Bezpłatne lekcje pływania dla rodzin

  Gmina Miejska Kraków oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji KOLNA zapraszają rodziny z dziećmi mieszkające na terenie miasta Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF