AKTUALNOŚCI

Konkurs na nazwę nowego Parku na Prądniku Czerwonym

...

Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Miejskie Centrum Dialogu zapraszają Mieszkańców Krakowa do udziału w konkursie na wyłonienie nazwy dla nowego parku miejskiego przy siedzibie Rady Dzielnicy III przy ul. Naczelnej w Krakowie.

Organizator:
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony

Współorganizatorzy:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Wydział Rozwoju Miasta Miejskie Centrum Dialogu przy współpracy z:
Młodzieżowym Domem Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie,
Szkołą Podstawową nr 2 w Krakowie,
Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 13,
Spółdzielnią Mieszkaniową Prądnik Czerwony,
Klubem Sportowym Prądniczanka Kraków.

Konkurs jest objęty Patronatem Honorowym Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Cel konkursu:
Wyłonienie nazwy nowego parku miejskiego, która będzie zarówno atrakcyjna, jak i nawiązująca do koncepcji parku wywodzącej się z historycznego przeznaczenia tych terenów, gdy funkcjonował tam folwark. Szczegóły znajdują się w przygotowanej prezentacji.

Uczestnicy konkursu:
Do uczestnictwa w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych Mieszkańców Krakowa. Informacje na temat konkursu i założeń nowego parku będą kolportowane przez instytucje organizujące konkurs, oraz dostępne na ich stronach internetowych.

Przebieg konkursu:
1. W okresie 28 maja - 11 czerwca 2018 r. każdy z zainteresowanych Mieszkańców Krakowa może nadesłać swoją propozycję nazwy nowego parku;
2. Propozycje mogą być przekazane droga elektroniczną na jeden z dwóch adresów mailowych: rada@dzielnica3.krakow.pl lub dialoguj@um.krakow.pl za pomocą formularza lub w treści wiadomości z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz adresu mailowego osoby zgłaszającej wymaganych w formularzu, oraz oświadczeniem o akceptacji regulaminu oraz przetwarzaniu danych osobowych, a w przypadku niepełnoletnich – także wieku i zgody opiekuna prawnego.
Propozycje nazw można też dostarczać w wersji papierowej za pośrednictwem poczty do siedziby Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12 lub do siedziby Miejskiego Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10;
3. Do 13 czerwca 2018 r. jury konkursowe składające się z przedstawicieli organizatorów, współorganizatorów oraz przedstawicieli instytucji z nimi współpracujących wybierze najlepsze ze zgłoszonych propozycji, które przedstawi mieszkańcom do głosowania;
4. Głosowanie nad przedstawionymi propozycjami będzie trwało w okresie od 15 czerwca do 1 lipca 2018 r., a możliwość oddawania głosów będzie zapewniona w sposób elektroniczny oraz papierowy;
5. Propozycja, która otrzyma największą liczbę głosów, zostanie przedstawiona przez jury Radzie Dzielnicy III Prądnik Czerwony, a przez Radę Dzielnicy - Radzie Miasta Krakowa, która zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma wyłączne prawo do nadawania nazw na terenie swojej gminy.

Nagrody:
1. Pierwszą nagrodą jest upamiętnienie z imienia i nazwiska twórcy zwycięskiej nazwy w przestrzeni publicznej parku.
2. Dodatkowo, zwycięzca, jak i twórcy propozycji nazw, które znajdą się w finale i zostaną poddane pod głosowanie, zostaną nagrodzeni sympatycznymi nagrodami o charakterze przyrodniczym.

Ustalenia dodatkowe:
- zgłoszenie propozycji nazwy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;
- nadesłanie propozycji nazwy jest jednocześnie zgodą autora lub jego opiekuna na jej wykorzystanie do zgłoszenia, celem nadania nazwy parkowi;
- ochrona danych osobowych to: uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na: przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu przez Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony (zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).
Dane w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail przetwarzane będą w zbiorze Konkurs na nazwę nowego parku miejskiego przy ul. Naczelnej w celu zgłaszania uwag i postulatów w ramach niniejszych konsultacji społecznych.
Administratorem danych jest Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony przy ul. Naczelnej 12, 31-421 Kraków. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w konkursie;
- zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. (Dz. U. z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) imię i nazwisko autora zwycięskiej nazwy zostanie opublikowane w przestrzeni publicznej przyszłego parku;
- uczestnictwo w konkursie wiąże się z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji;
- szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać za pośrednictwem Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony (e-mail: rada@dzielnica3.krakow.pl ) lub Miejskiego Centrum Dialogu: Mateusz Drożdż (tel. 12 616 15 81, e-mail: mateusz.drozdz@um.krakow.pl ).

formularz zgłoszeniowy - format pdf

Prezentacja koncepcji parku przy ul, Naczelnej w Krakowie.

 • Nie umiesz jeszcze pływać? - możesz się nauczyć

  Gmina Miejska Kraków, Ośrodek Sportu i Rekreacji „ KOLNA” oraz Centrum Rozwoju Com Com Zone zapraszają mieszkańców Krakowa na bezpłatne, rodzinne lekcje pływania odb(...)
 • Sesja XLV - 26.06.2018

  Zarząd Rady Dzielnicy serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na XLV sesję Rady Dzielnicy III Prądnik Czerwony. Sesja odbędzie się 26.06.2018 o godzinie 19.00 (...)
 • Festyn Rodzinny z okazji Święta Dzielnicy III - sobota 16 czerwca 2018 r.

  W sobotę 16 czerwca 2018 r. od godz. 14.30 zapraszamy Państwa do wspólnego imprezowania podczas Święta Dzielnicy III, które odbędzie się na stadionie KS Wieczysta pr(...)
 • Konkurs na nazwę nowego Parku na Prądniku Czerwonym

  Podczas posiedzenia jury konkursowego jego członkowie reprezentujący: Radę Dzielnicy III Prądnik Czerwony, Miejskie Centrum Dialogu Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Mi(...)
 • Piknikowe powitanie lata w IKKO

  Na zakończenie sezonu kulturalnego 2017/2018 w Integracyjnym Klubie Kultury Olsza zapraszamy na ,,Piknikowe powitanie lata". Impreza jest dedykowana uczestnikom nasz(...)
 • Biuletyn 02/2018 - czerwiec

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym numerem biuletynu Dzielnicy III Prądnik Czerwony. w numerze między innymi: Dominik Jaśkowiec - Na Prądniku Czerwonym będzie nowy(...)
 • Kraków rozmawia o konsultacjach

  Zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w Gminie Miejskiej Kraków 6 czerwca (środa) 2018 r., godzina: 18.00 19(...)
 • Senioralia 2018

  Podczas tegorocznych Senioraliów, które odbędą się w dniach 7–9 czerwca, dojrzała publiczność będzie miała okazję posłuchać wybitnych solistów opery i operetki oraz (...)
 • Zapraszamy na Dzień Otwarty Magistratu

  W niedzielę, 3 czerwca odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego Magistratu, w tym roku organizowana w klimacie nawiązującym do lat 20. i 30. XX wieku. To wyjątkowa(...)
 • Zatrać się w zieleni

  Tradycyjnie już zapraszamy Was do spędzenia tegorocznego lata na łonie krakowskiej przyrody. Okazją ku temu będą wszystkie akcje organizowane w ramach projektu „Zatr(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.