AKTUALNOŚCI

Bezzwrotna mikropożyczka dla przedsiębiorców

...

Do 31 grudnia 2020 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą ubiegać się w Grodzkim Urzędzie Pracy o jednorazową pomoc finansową w kwocie 5 tys. zł - bezzwrotną mikropożyczkę, udzielaną w ramach działań Tarczy. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym, jak i właścicielom firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Jedynym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. oraz w dniu składania wniosku. Co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców - mikropożyczka jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek – utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia), a dodatkowo kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.

Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy można składać online, co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie; Urząd uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną; codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45:00 – 14:45, pod numerami telefonów:

12 68 68 168

508 695 161

510 384 976

691 944 564

502 762 479

dyżurują konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli małych firm w uzupełnianiu dokumentów. Jak wskazują analizy – największą grupą branżową, która nie skorzystała dotąd z tej formy pomocy są samozatrudnieni zarządcy nieruchomości, właściciele hosteli, informatycy oraz właściciele firm usługowych (Śródmieście i Podgórze), a także osoby prowadzące działalność transportową, brokerską i handel w Nowej Hucie. Warto także zaznaczyć, iż od początku pandemii Grodzki Urząd Pracy w Krakowie rozpatrzył rekordową liczbę 65 019 wniosków o udzielenie mikropożyczki i w ramach oferowanej pomocy wypłacił przedsiębiorcom 281,6 mln zł.

  • Sesja numer XXIII

    Zarząd Rady Dzielnicy informuje, że w dniu 24 listopada 2020 r. o godz.18.00 przy ul. Naczelnej 12 w Krakowie, odbędzie się XXIII zwyczajna sesja Rady Dzielnicy III(...)
  • Analiza potrzeb i oczekiwań w związku z koncepcją powołania Muzeum Prądnika

    W związku z koncepcją utworzenia Muzeum Prądnika z inicjatywy Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony oraz Muzeum Krakowa przez ostatnie kilka tygodni odbywał(...)
  • Spotkanie podsumowujące warsztaty dotyczące koncepcji utworzenia Muzeum Prądnika

    Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony wraz z Muzeum Krakowa zapraszają na spotkanie podsumowujące etap warsztatów dotyczących diagnozy potencjału i oczekiwań(...)

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje i powiadomienia dotyczące dzielnicy, podaj swój adres e-mail

WYSZUKIWARKA RADNYCH

Wpisz imię, nazwisko lub rejon radnego

SONDA

Czy na terenie Dzielnicy III jest potrzebna strefa płatnego parkowania

Tak
64%
Nie
32%
Nie ma zdania w tym temacie
4%

Głosowanie zakończone – dziękujemy za oddanie głosu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Rada i Zarząd Dzielnicy III Prądnik Czerwony zobowiązuje się zapewnić dostępność strony www.dzielnica3.krakow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Rady i Zarządu Dzielnicy III Prądnik Czerwony - www.dzielnica3.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 02-11-2016.

Deklaracja Dostępności - Plik PDF